Khóa điện tử là một hệ thống khoá sử dụng các thành phần điện tử để kiểm soát truy cập vào một không gian hoặc thiết bị. Thay vì sử dụng chìa khóa cơ truyền thống, khóa điện tử sử dụng các phương tiện điện tử như mã PIN, thẻ từ, hoặc vân tay để xác thực và mở khoá. Khóa điện tử mang lại nhiều lợi ích như bảo mật cao, tính năng linh hoạt, và thuận tiện trong quản lý truy cập. Tuy nhiên, những hệ thống này cũng cần được bảo vệ chặt chẽ để ngăn chặn các mối đe dọa an ninh.

Hiển thị tất cả 4 kết quả